2009.01.04. 21:56 Rosenkreutz

Nyelvteremtők I.

„Me kou e ji koppu misu!” Nem tudom sejti-e valaki, hogy eme rövid kis mondatocska, melynek jelentése: „Kérek egy pohár vizet!”, milyen nyelven íródott. Annak, aki tud japánul gyanús lehet a ’misu’ (mely japánul ’mizu’), a ’koppu’ vagy a ’kou’ szó. De ez tévútnak bizonyul, mert bár e három szó ténylegesen a japánból lett átvéve, semmi köze sem területileg, sem genealógiailag a szóban forgó nyelvhez, vagyis nem köthetők egy nyelvcsaládhoz. A japán egyébként is a rokontalan nyelvek egyik legtöbbet emlegetett példája, így sajnos én sem találtam meg az egyik elveszett családtagot. Egészen más szempontból lesz fontos számunkra ez a mondat, mert igazság szerint semmilyen létező nyelvhez nincs köze a hagyományos értelemben, ugyanis ez a megnyilatkozás mauul történt, mely egy mesterséges nyelv. Az ilyen nyelveket többnyire egy személy vagy néha kisebb csoport dolgozza ki, előtte nem léteztek, és anyanyelvként sem beszélték.

A mau egyébként Viola Zoltán író nevéhez köthető, aki egy remekbeszabott tanulmánya számára alkotta meg szemléltető példaként. Maga a szöveg egy kvázi használati utasítás lelkes nyelvteremtőknek. De vajon mi késztethet valakit arra, hogy nyelvet alkosson? Egyfelől a Bábel óta fennálló nyelvi zűrzavar megszűntetése – mint alapvető cél – sokakban ott motoszkál(t). Az eszperantó megalkotójának, Lazaro Ludoviko Zamenhofnak is ez volt egyik legfőbb mozgatórugója.

 

 

Lehet pusztán kedvtelésből is nyelveket gyártani, miként történt ez Tolkien professzor esetében. Ő azért alkotta meg immáron világhírű univerzumát, hogy élőbbé tegye mesterséges nyelveit, mert úgy vélekedett, hogy egyetlen nyelv sem állja meg a helyét történelem nélkül (a két legismertebb és legkidolgozottabb: a sindarin és a quenya). Persze a fordítottja is megtörtént és vélhetően meg is fog még történni, vagyis hogy különféle szerzők (főként sci-fi, fantasy) hitelesebbé szeretnék tenni műveiket egy mesterséges nyelvvel. Manapság talán ez lehet a legfontosabb nyelvteremtői motiváció. Véleményem szerint sokkal impozánsabb ez a megoldás annál, mint amikor csak összedobálnának pár értelmetlen szót. Az eszperantón és Tolkien nyelvein kívül azonban még jó néhány ismert mesterséges nyelv létezik. A bábeli probléma lekűzdésére született meg többek közt a volapük, az ido (a továbbfejlesztett eszperantó), a novial; de akad számos irodalmi indíttatású is: pl. a Star Trekből ismert klingon nyelv, az újbeszél Orwell 1984 c. regényében szerepel, a drac Barry B. Longyear Kedves ellenségem c. művéből, vagy éppenséggel a hutt nyelv a Star Warsból.És hogy miként is fogjunk hozzá egy nyelv megalkotásához? Mindenekelőtt legyen egy határozott elképzelés arról, hogy milyen jellegű nyelvet szeretnénk, lehet pl. szép hangzású vagy inkább durva. A magánhangzós nyelveket a többség kellemesnek tartja, míg ellentétben a gyakori mássalhangzó-torlódással operálókat nem annyira. Ha mondjuk valamely gonosz teremtmények nyelvét szeretnénk megalkotni, akkor elég valószínű, hogy a második lehetőséggel fogunk élni. Ezt kiválóan szemléltetheti egy mondat A Gyűrűk Urából, mely a híres gyűrűfelirat, fekete beszédül: „Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.” /Műfordításban: "Egy Gyűrű mind fölött, egy Gyűrű kegyetlen, egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."/


Persze nyelvünk nevének meghatározása sem elhanyagolható részprobléma, de ez a munkafázis bármely periódusában megtörténhet. A fenti példánál maradva a fekete beszéd mondjuk egy elég szemléletes név, talán kicsit túlságosan is. Ha a koncepció már összeállt az ember fejében, akkor az első és legfontosabb lépés a hangrendszer kidolgozása. Hiszen ezek a nyelv legalapvetőbb építőkövei, ha nincsenek, akkor még az elemibb nyelvtani szabályok megalkotása is gondot jelent, lévén nem tudunk szavakat alkotni, amelyekre alkalmazhatnánk. A hangok kiválasztásánál figyelembe lehet venni olyan kritériumokat is (ha nem öncélúan dolgozunk, vagy nem a fekete beszédhez hasonló nyelvet akarunk teremteni), mint hogy csak olyan hangokat alkalmazzunk, amelyeket a világ legtöbb beszélője vélhetően ki tud majd ejteni. E blog hasábjain már bemutatott csettintett hangok kiejtése a legtöbb európainak problémát okozhat, vagy a japánoknak az l hang, mert helyette valószínűleg r-t ejtenek. Több idegen nyelv hangrendszerének ismerete e területen igencsak megkönnyítheti a nyelvteremtő dolgát.

 


A xurnese nevű mesterséges nyelv hangrendszere

Ha elég liberálisak vagyunk, akkor megengedhetünk alternatívákat is, pl. ha valaki nem tudja kiejteni a cs hangot, ejthet helyette c-t is, feltéve ha az nem szerepel hangrendszerünk elemei között. Tehetünk már az elején olyan kikötéseket is, hogy bizonyos hangkapcsolatok nem fordulhatnak elő együtt, vagy egy szótag egy mássalhangzóból és egy magánhangzóból kell, hogy álljon. Tolkien pl. a következő hangkapcsolatokat engedélyezte szó belsejében: cc, ht, hty, lc, ld, ll, lm, lp, lqu, lt, lv, lw, ly, mb, mm, mn, mp, my, nc, nd, ng, ngw, nn, nqu, nt, nty, nw, ny, ps, pt, qu (= cw), rc, rd, rm, rn, rqu, rr, rt, rty, rs, rw, ry, sc, squ, ss, st, sty, sw, ts, tt, tw, ty, x (= ks), ettől és még pár hasonló kikötéstől lesz olyan sajátos hangzása a quenya nyelvnek. Valamint azt is meghatározhatjuk, hogy milyen hangok fordulhatnak elő szókezdő és befejező pozícióban. Mindez nyelvünk zeneiségének fokozásához vagy könnyebb kiejthetőségéhez rendkívül hasznos tud lenni.

A hangrendszer megalkotásával együtt az írásrendszer kiagyalása is fontos feladat. Ha a latin abc-ből indulunk ki, akkor el kell döntenünk, hogy minden hangot külön karakter jelöljön-e (ez esetben valószínűleg nem lesznek elegendők az alapbetűk, és más nem betű jellegű szimbólumokat is be kell vezetnünk /*@# stb./), vagy diakritikus jelekkel (a karakter fölé vagy alá helyezett pont, vonás, kampó /magyar ö,ő; portugál ã/) nyerünk minden beszédhangnak megfelelő betűt. További lehetőség, ha két vagy három karakter kombinációját használjuk fel (pl. angol th, magyar dzs, ezek az ún. digráfok és trigráfok). Akár azt is megtehetjük, hogy a magyar dzs hangot a j betűvel jelöljük, ha nincs külön j hangunk. Legalábbis így logikus, mert valójában nincs sehol leírva, hogy pl. a j hangot ne jelölhetnénk akár k betűvel vagy bármi mással, csak a legtöbben a k karaktert automatikusan k hangnak olvassák majd ki.  

 

 

A xurnese  írásrendszere

Persze használhatunk a latintól teljesen eltérő abc-t is, miként ez látható az egyik mellékelt képen, amely Tolkien saját abc-jét, a Tengwákat mutatja be. Itt kell megemlíteni, hogy sokan azt ajánlják, hogy mesterséges nyelvünk betűi jól megkülönböztethetők legyenek egymástól, a félreértések elkerülése végett. Ezzel szemben Tolkien rendszere éppen arra épít, hogy a hasonló hangokat hasonló karakterek ábrázolják. Az első vízszintes sor a t,p,c/k,k/kw hangokat takarja. Érdemes eldönteni még azt is, hogy hogyan történik az írás/olvasás. Balról-jobbra, jobbról-balra esetleg fentről-lefelé, vagy jelöli-e egyáltalán nyelvünk a magánhangzókat. Ezek a szempontok abban az esetben igazán lényegesek, ha minél egzotikusabb nyelvet szeretnénk létrehozni.

  

A hangsúly, hanglejtés tisztázása is fontos kérdés, ugyanis jelentés-megkülönböztető szerepe lehet. Ez alatt azt kell érteni, hogy ha ugyanazt a szót más-más hanglejtéssel ejtem ki, akkor mást is jelent, ez jellemző tulajdonsága a tonális nyelveknek (kínai, vietnami). A mandarin kínaiban pl. 4 hanglejtés van: magas, emelkedő, alacsony-eső és magas-eső. Megfontolás tárgyává tehető, hogy a magyar vagy a finn mintájára bevezessük-e a magánhangzó-harmónia követelményét, mely a ragozó nyelvekre jellemző. Lényege abban áll, hogy magas hangrendű szóhoz magas hangrendű toldalék, mély és vegyes hangrendűhöz pedig mély hangrendű toldalék kapcsolódik. Ezen kívül további hangtani szabályszerűségeket is alkalmazhatunk, ezzel téve érdekesebbé nyelvünket. Ilyen lehet a mutáció jelensége, amikor is bizonyos körülmények hatására megváltozik a szó egy hangja. Pl. az első hang zöngésül, ha mondjuk a kérdéses szó melléknév és egy kapcsolódó főnév követi (ez alapján a magyarban pici asztalból bici asztal lenne). Nos, eddig jutottunk, kérjük elkészíteni a hang- és írásrendszer tervezeteket, majd ugorhatunk a kettes leckére :D.


 

2 komment